Coachen: mijn principes

Alt Text

                                                                    

Coach Engels: koets die gewaardeerde personen brengt, van waar zij waren naar waar zij willen zijn.

Coach Frans: diligence. Hierin zit diligent: toegewijd, ijverig en voortvarend….

 

Coachen is echt een vak en tegelijkertijd is coach een onbeschermde titel. In Nederland zijn duizenden mensen actief als coach in veel verschillende vormen. Deze mensen hebben vaak een coaching-opleiding gevolgd, in….veel verschillende vormen. Sommigen zijn bij koepels geaccrediteerd, anderen niet, sommigen zijn 2 jaar bezig als coach, anderen meer dan 20 jaar….

Een succesvolle coach legt verbinding, heeft impact en vervult een rol die vergelijkbaar is met de beroepen vroedvrouw, loods en boswachter.

De kunde van de vroedvrouw (Maieutiek): de coach in ware zin helpt de coachee met het geboren laten worden van kennis (over zichzelf: waar kom ik figuurlijk vandaan, wat zijn mijn oerdriften/ drijfveren en waar wil ik echt naar toe dan wel te-recht komen?).

Op deze manier wordt de weg ontsloten naar de oplossing van het vraagstuk waarmee de coachee  bezig is, worden belemmeringen weggehaald en kan de juiste richting worden ingeslagen.

De loods komt tijdelijk aan boord om het schip gedurende een lastig traject naar een nieuwe bestemming of veilige haven te begeleiden. De loods neemt nooit het eindcommando over, maar is tijdelijk, mede op de brug om m.b.v. aanwijzingen, door kennis van de route, de kapitein te helpen het schip veilig op de nieuwe bestemming te krijgen.

De boswachter helpt de wandelaar die door te veel bomen het bos even onvoldoende (door)ziet met kennis van het bos, haar bewoners, haar vegetatie en haar vele paden. D.m.v. het aangeven van een  bewegwijzering en uitleg wordt duidelijk welke paden er zijn en waar ze naar toe kunnen leiden.

Een succesvolle coach geeft altijd veiligheid, comfort en bemoediging.                                                  

Dit omdat de coach de volgende eigenschappen in zich verenigt:

 

 • Steeds bewust van zichzelf en zijn/haar positie t.o.v. de coachee
 • Geen ego (meer nodig)
 • Evenwichtig, professioneel en discreet
 • Beschaafd, bescheiden en beslist; kent de grenzen van zijn/haar (persoonlijke) competenties
 • Leergierig; steeds in opleiding
 • Oprecht geïnteresseerd in mensen, warm, empathisch en humorvol
 • Uitmuntend en begrijpend luisteraar
 • Optimistisch, vriendelijk en resultaatgericht
 • Lef, durft te benoemen en te confronteren
 • Kan en wil meerdere rollen spelen: van counselor tot een directe en confronterende coach
 • Afdoende vlieguren als executive/life/carrière/etc.-coach en als mens afdoende bergen beklommen en (bodems van) ravijnen gezien.